var _confpath="/confapp/HolzALU-Psktuer-bestellen/"; var _confadr="https://conf.fenstermaxx24.com"; var _confref="HolzALU-Psktuer-bestellen";