var _confpath="/confapp/HolzALU-Psktuer-bestellen/"; var _confadr="https://conf.fenstermaxx24.com"; //var _confref="https://conf.fenstermaxx24.com/confapp/HolzALU-Psktuer-bestellen/"; var _confref="HolzALU-Psktuer-bestellen";